BIZ hakda

Hytaý P-CAP
(çak edilýän kuwwatly duýgurlyk)
& TFT LCD DISPLAY Önümçilik

Güýçli tehniki goldaw gysga jogap wagty Giň senagat dürli ýetişen çözgütleri öz içine alýar

“Hangzhou Hongxiao Technology”, dürli pudaklar üçin kuwwatly duýgur ekran modulyny we TFT LCD displeýini öndürijidir. Customershli müşderileriň duýgur ekranyna laýyk gelýän we köp tehnologiýalara esaslanýan önümleri döredýän çözgütleri hödürleýäris. Dünýä müşderilerine el degirme pudaklarynda birinji derejeli önümler we hünär tehniki hyzmatlary bilen üpjün etmegi maksat edinýäris. Önümlerimiz ýokary durnukly we päsgelçiliklere garşy öndürijidir we çylşyrymly we kyn şertleri bolan dürli pudaklarda ulanylýar.

Önüm aýratynlyklary

Potensial duýgur ekran, çalt tehnologiýa ösüşi bilen dürli ugurlarda has köp ulanylýar. Grahowlet dünýädäki müşderileriň dürli talaplaryny kanagatlandyrmak üçin G + G, G + F (G + F + F), P + G we ş.m. ýaly önüm gurluşlaryny we Cypress, Atmel ýaly dürli tehniki goldaw programmalaryny üpjün edýär. Dürli amaly gurşawyna görä EETI, FocalTech, Goodix we ş.m.


ProductFeatures
1)Ellik funksiýasy:
2)Suw funksiýasy:
3)Galyňlyk funksiýasy:
Neýlon, lateks, pagta, ýumşak we deri ýaly dürli materiallardan ýasalan ellikler we iň galyňlygy 6 mm.
suw, ýag, ýag-suw garyndysy we şor bilen degmegi goldaň.
Iň galyňlygy 15mm, gyzgyn aýna ýaly galyň örtük bilen adaty degmegi goldaň

Senagat çözgüdi gerek bolsa ... Biz siziň üçin elýeterli

Durnukly ösüş üçin innowasion çözgütleri hödürleýäris. Hünärmenler toparymyz bazardaky öndürijiligi we çykdajylaryň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin işleýär

Biz bilen habarlaşyň

Habaryňyzy goýuň